Ostatnie spotkanie Bibliomoli, było prawdziwą uczta dla miłośników literatury. Spotkanie rozpoczęło się od fascynującej dyskusji na temat detektywistycznych książek Krzysztofa Petka – znanego pisarza i organizatora wypraw oraz gier terenowych. Uczestnicy mieli oka-zję zgłębić tajniki jego twórczości oraz podzielić się swoimi spostrzeżeniami i refleksjami na temat przeczytanych dzieł. Następnie czas został poświęcony na wymianę opinii i rekomendacji dotyczących ulubionych książek oraz literackich preferencji. Dyskusja ta pozwoliła młodym czytelnikom odkryć nowe tytuły i autora, które mogą stać się ich
kolejnymi literackimi ulubieńcami. Na zakończenie spotkania powstała lista hitów książkowych dla nastolatek, która będzie inspiracją dla kolejnych czytelniczych wyborów klubowiczów Bibliomoli. To spotkanie nie tylko dostarczyło młodzieży inspirujących lektur, ale również zacieśniło więzi między uczestnikami klubu oraz zainspirowało ich do dalszego odkrywania magicznego świata książek. Bibliomole to prawdziwe centrum literackiej pasji i wymiany poglądów, które wzbogaca czytelnicze doświadczenie każdego z jego członków.

Wydrukuj...