Sponsor regału: Bravilla

oraz Agencja Reklamowa GEOSPACE

Biblioteka dziedzictwa kulturowego i historycznego to projekt-koncepcja; eksperyment dwóch organizacji pozarządowych. Fundacja Inicjatywa B oraz Stowarzyszenie Labiryntarium.pl. Regał pamięci został zainstalowany w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów,  partnera niniejszego przedsięwzięcia. Instalacja „Regał pamięci”, to owoc akcji społecznej, której celem jest ochrona dziedzictwa lokalnej społeczności.

Na Regale pamięci znajduje się miejsce na przeróżne dokumenty drukowane. Wśród nich możemy wymienić: dokumenty, listy, mapy, pocztówki, fotografie, gazety, reklamy, wspomnienia, broszurki, książki, plakaty oraz dyplomy. Każdy z eksponatów jest odpowiednio opisany oraz zdeponowany w konkretnej szufladzie lub półce.

Regał pamięci ma spełniać funkcję wernisażu, ale także biblioteki multimedialnej wyposażonej w skaner, tablet oraz specjalnie zaprojektowaną aplikację, które umożliwią realizację szybkiej kopii na smartphone. Dokumenty, które kupujemy za dobrowolne wpłaty, trafiają na autorski regał i mogą cieszyć oko mieszkańców Gminy Żarów, którzy moga dotknąć, obejrzeć oraz skopiować na własny użytek konkretny eksponat.