Czytelnia Ogólna

tel. (74) 857 04 35
Czynna: poniedziałek – piątek 9.00 – 17.30

Czytelnia Ogólna posiada bogaty księgozbiór podręczny zawierający m.in.: encyklopedie ogólne i specjalne, leksykony, informatory, przewodniki, kompendia z różnych dziedzin wiedzy, albumy z reprodukcjami.

W Czytelni oprócz wydawnictw zwartych znajdują się czasopisma o treści: społeczno – politycznej, edukacyjnej, poradnikowej, popularnonaukowej i rozrywkowej. Są to: „Rzeczpospolita”, „Polska. Gazeta Wrocławska”, „Wiadomości Świdnickie”, „Gazeta Żarowska”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Olimpia”.

Ponadto w Czytelni można skorzystać z programu prawnego Amba-Lex 2000, który zawiera bazę aktów normatywnych (ustawy, rozporządzenia i in.) zawarte w Dziennikach Ustaw od roku 1920 i Monitorze Polskim od 1950 roku do dzisiaj. Program ten stale jest aktualizowany. Każdemu zainteresowanemu użytkownikowi będzie można wydrukować potrzebne informacje.