Szanowni Państwo,
w związku z tym, że od 25 maja 2018 r. zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane też dalej: RODO, niniejszym przekazujemy informacje dotyczące Państwa danych osobowych, które przetwarzamy.

Zaznaczamy, że niniejszą informację przekazujemy jedynie w celach informacyjnych.

Nie jest wymagane od Państwa żadne działanie lub kontakt z nami.

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:


I. Administrator danych osobowych

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego,
ul. Piastowska 10


II. Inspektor Ochrony Danych
Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Piotr Chałaszczyk tel. 513 644 118
Chronimy Informacje Danuta Olbert, ul. Nasienna 42/1, 54-117 Wrocław

tel. 513 644 118 e-mail: bezp.info@gmail.com


III. Cele i podstawy przetwarzania
Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
1. W celu korzystania z zasobów biblioteki, imprez bibliotecznych m. in. zajęć dla dzieci oraz internetu na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO): W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.


IV. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


V. Okres przechowywania danych
Twoje dane będą przechowywane zgodnie z klasyfikacją archiwizacji ze względu na realizację zadań władzy publicznej. Jeśli wyrażałeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych dane są przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.


VI. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe będą udostępniane Instytutowi Książki jako operatorowi programu bibliotecznego MAK+.


VII. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Udzielenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne. Nie wyrażenie zgody oznacza, że nie będziesz mógł korzystać z naszych usług.


IX. Nie przekazujemy twoich danych poza obszar europejskiego obszaru gospodarczego.