KOŁO PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI

Przy bibliotece – od 22 kwietnia 2005 r. – działa stowarzyszenie zwykłe, pod nazwą: Koło Przyjaciół Biblioteki (KPB).
W związku ze zmianą przepisów prawnych, Koło Przyjaciół Biblioteki zostało ponownie wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, prowadzonych przez Starostę Świdnickiego, pod numerem 23 z dniem 8 marca 2018 r.
Każdy pełnoletni czytelnik biblioteki może zostać członkiem KPB w Żarowie. Wystarczy tylko wypełnić deklarację oraz przestrzegać regulaminu Koła.
Wszystkich chętnych zapraszamy.
W latach 2005 – 2019 ze składek członkowskich zakupiono 983 książki.
Na dzień 31 grudnia 2019 r.Koło Przyjaciół Biblioteki – liczyło 71 członków.