Kultura słowa to porozumiewanie się zgodnie z obowiązującymi w danym społeczeństwie normami i zasadami. Razem z klasą IIIA, która odwiedziła nas w Bibliotece wymieniliśmy się skojarzeniami na temat kultury słowa. Dzieci podawały mnóstwo przykładów, które spisaliśmy na tablicy, tworząc w ten sposób zbiór zasad. Następnie uczestnicy wysłuchali fragmentu książki „Opowieści z Narnii”, a dokładniej spotkania Łucji z Panem Tumnusem. Po wysłuchaniu fragmentu dzieci wymieniły się odczuciami oraz wspólnie doszły do wniosku, że spotkanie dwóch bohaterów przebiegło zgodnie z zasadami, które wcześniej wypisaliśmy. Pojawiły się przede wszystkim zwroty grzecznościowe, które są ważnym elementem w rozmowie z drugą osobą. Uczniowie podzieleni na 3 grupy otrzymali karty pracy, na których pojawił się właśnie ten fragment, którego wcześniej wysłuchali. Ich zadaniem było wpisać w wykropkowane miejsca odpowiednie zwroty grzecznościowe. Każda grupa rozwiązała zadanie bezbłędnie. Kolejnym zadaniem był wybór wyrazu zgodnie z poprawną Polszczyzną. Uczniowie w grupach zastanawiali się, który wyraz powinni wybrać „włączać czy włanczać” , „przyszłem czy przyszedłem”. Po skończonym zadaniu każda grupa stworzyła plakat, na którym pojawiły się wyrazy z poprzedniego zadania. Stworzenie plakatu ponownie wymagało od uczniów zastanowienia się i wybrania wyrazów poprawnych i błędnych. Uczniowie opuścili zajęcia z uśmiechami na twarzach oraz poszerzoną wiedzą na temat kultury słowa.

Wydrukuj...