Biblioteka serdecznie zaprasza dzieci i młodzież z Żarowa do udziału w konkursie plastycznym „Wielkanocne zwierzątka”. Prace można składać w Oddziale dla Dzieci do 8 kwietnia. Więcej szczegółów w regulaminie.

Regulamin konkursu plastycznego

Wielkanocne zwierzątka”

I. Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego.

2. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży w Żarowie: przedszkolaki oraz klasy I-IV i V-VIII.

3. Celem konkursu jest pobudzenie aktywności twórczej wśród dzieci i młodzieży oraz pielęgnowanie tradycji świąt Wielkanocnych.

II. Zasady organizacji konkursu:

1. Konkurs obejmuje dwie formy:

  • przedszkolaki – wykonaj dowolną techniką (kredki, farby, papier kolorowy, bibuła itp.) kolorowankę przedstawiającą zwierzątko wielkanocne. Format pracy A4.
  • klasy I-IV i V-VIII – stwórz dowolną techniką w formie przestrzennej lub półprzestrzennej zwierzątko wielkanocne. Praca musi zawierać w sobie między innymi eko materiały (butelki, nakrętki, kartoniki, słoiki itp.).

2. W każdej z trzech kategorii zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca.

3. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.

4. Warunkiem udziału w konkursie jest dołączenie do pracy konkursowej, czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz podpisanej przez rodzica/opiekuna zgody (wzory gotowe do druku dostępne poniżej).

5. Prace konkursowe należy złożyć w Oddziale Dziecięcym do dnia 8 kwietnia 2022 roku.

6. Prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.

7. Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  • zgodność z tematem;
  • samodzielność;
  • estetyka i solidność wykonania;
  • pomysłowość i kreatywność.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji zgłoszonych prac konkursowych w siedzibie biblioteki, mediach internetowych (strona biblioteki, media społecznościowe).

9. Lista nagrodzonych w konkursie zostanie opublikowana 11 kwietnia na stronie internetowej biblioteki: http://biblioteka.zarow.pl/

10. Rozdanie nagród nastąpi 13 kwietnia w budynku biblioteki na Oddziale dla Dzieci o godzinie 14.15.

11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

 

Wydrukuj...