Wioletta Kwiatkowska, która dotychczas pracowała jako nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Stanowicach i Starszy Kustosz w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Strzegom, została nowym dyrektorem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. ks. Jana Twardowskiego w Żarowie.

 

 

Burmistrz Leszek Michalak zaakceptował rekomendowaną przez komisję konkursową kandydatkę na stanowisko dyrektora biblioteki w Żarowie i przekazał na jej ręce oficjalne zarządzenie w sprawie powołania na to stanowisko. Nowa dyrektor rozpoczęła pracę od 1 stycznia 2022 roku.

Dziś biblioteka to miejsce, które powinno być otwarte na dialog i współpracę, zarówno ze społecznością lokalną, jak i innymi instytucjami. Miejsce, w którym można spędzać wolny czas, ale i rozwijać swoje pasje. Gratuluję nominacji na to stanowisko i życzę realizacji wielu nowych i ciekawych inicjatyw dla mieszkańców naszej gminy – gratulował nowej dyrektor burmistrz Leszek Michalak.

Pani Wioletta Kwiatkowska jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uzyskała tytuł magistra Wydziału Filologicznego na kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo w specjalności Biblioteki Publiczne i Szkolne. W 2018r. ukończyła studia podyplomowe w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości na wydziale Nauk Społecznych i Zdrowia, otrzymując Kwalifikacyjne Przygotowanie Pedagogiczne. Uczestniczyła również w licznych szkoleniach dla kadry bibliotekarskiej. W 2019r. za swoją dotychczasową pracę i działania związane z książką, czytelnikiem i promowaniem biblioteki uzyskała tytuł Bibliotekarza Roku 2019.

Dla mnie, biblioteka to miejsce przyjazne dla wszystkich, centrum aktywności życia kulturalno-społecznego. To instytucja integrująca środowisko lokalne bez żadnych barier – czytamy w koncepcji programowo-organizacyjnej funkcjonowania przedstawionej przez nową dyrektor.

Nowej dyrektor życzymy powodzenia, sukcesów i samych dobrych inicjatyw oraz pomysłów.

(tekst: Magdalena Pawlik, zdj. UM Żarów)

Wydrukuj...