Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów klas IV i V na wspólną zabawę halloween’ową „Dyniowa Maskarada”. 30 października, w godzinach 17.30-19.30, Oddział dla Dzieci przemieni się dla Was w klimatyczną salę, gdzie wszystko może się zdarzyć! Na odważnych śmiałków czekają zadania zręcznościowe, detektywistyczne, logiczne. Nie obędzie się bez łakoci i psikusów. Będzie straaaaaasznie, ale tylko odrobinę 😉 Przede wszystkim czeka na Was świetna zabawa w luźnej i przyjaznej atmosferze z książką w tle.
Zgłoszenia należy kierować do pani Agnieszki Kosińskiej. Prosimy zgłaszać się w parach do dnia 28 października. Ilość miejsc jest ograniczona, kto pierwszy ten lepszy! Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie zgody od rodzica/opiekuna – wzory znajdują się poniżej.
Mile widziane przebrania i pozytywne nastawienie! Serdecznie zapraszamy!

 

 

Klauzula informacyjna i zgoda w celu upublicznienia wizerunku osoby
dorosłej/dziecka
Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:
· Administratorem Pani/Pana dziecka* danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Żarów im. ks. Jana Twardowskiego, ul. Piastowska 10, 58-130 Żarów.
· Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować
za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro.chronimyinformacje@gmail.com
· Pani/Pana dziecka* dane osobowe przetwarzane będą w zakresie obejmującym zdjęcia i materiały
filmowe zawierające wizerunek Pani/Pana dziecka*, zarejestrowane podczas zajęć i uroczystości
związanych z uczestnictwem w programach, projektach, konkursach i innych wydarzeniach
zorganizowanych przez Bibliotekę, na stronie internetowej Biblioteki, profilach internetowych
zarządzanych przez Placówkę oraz w mediach, a także w gazetkach i na tablicach informacyjnych.
· Pani/Pana dziecka* dane osobowe przetwarzane będą w celu informacji oraz promocji Placówki
na podstawie Pani/Pana zgody opartej o przepis prawa art. 81 ust.1 Ustawy o prawach autorskich i
prawach pokrewnych.
· Pani/Pana dziecka* dane osobowe będą upublicznione.
· Pani/Pana dziecka* dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
· Pani/Pana dziecka* dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji wyżej wymienionego celu, a następnie zostaną usunięte.
· Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swoich/swojego dziecka* oraz prawo ich usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
· Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka* narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
· Podanie tych danych jest dobrowolne.
· Pani/Pana dziecka* dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

Wydrukuj...