W dniu 22 września 2019r. odbędzie się 4. edycja Żarowskich Biegów Strefowych, a wraz z nią akcja charytatywna dla Julki i Adasia. Julka to 10-letnia dziewczynka, mieszkanka Żarowa, zmagająca się z ciężką chorobą – Zespołem Angelmana, charakteryzującym się głównie niepełnosprawnością intelektualną i padaczką. Jest niestety opóźniona – zarówno intelektualnie, jak i ruchowo. Natomiast Adaś to 3-letni mieszkaniec wsi Łażany, który od urodzenia walczy z mózgowym porażeniem dziecięcym, padaczką i rzadką chorobą genetyczną – Zespołem Aicardiego-Goutieresa. Tylko specjalistyczne leczenie oraz rehabilitacja pozwalają na rozwój i poprawę zdrowia dzieci.
Dlatego tak bardzo ważne jest wsparcie finansowe rodzin, które ponoszą ogromne koszty leczenia. Nasza Gmina od wielu lat wspiera potrzebujące dzieci, mieszkańcy chętnie przyłączają się do akcji i wspomagają wydarzenie, chociażby uczestnictwem czy drobnym datkiem.
Przy okazji 4. Żarowskich Biegów Strefowych, fantastycznej imprezy biegaczy z całego województwa dolnośląskiego, ale również całych rodzin, chcemy zorganizować kawiarenkę ze sprzedażą napojów, przekąsek, ciepłych posiłków, a także słodkich łakoci. Dodatkowo odbędzie się rajd rowerowy dla wszystkich pasjonatów jednośladów. Cały dochód ze sprzedaży artykułów spożywczych, wpisowego na rajd rowerowy czy sprzedaży loterii fantowych zostanie przeznaczony na wspomniane dzieci.
Dlatego zwracamy się z ogromną prośbą o przyłączenie się do akcji w postaci przekazania fantów na loterię, którą będzie prowadzić Biblioteka Publiczna w Żarowie.
Fanty na loterię można przynosić do biblioteki przy ul. Piastowskiej 10 w Żarowie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-17.30 do dnia 19 września.

Wydrukuj...