20 września o godz. 9:00 w siedzibie biblioteki odbędą się warsztaty z digitalizacji dokumentów historycznych poprowadzonych w oparciu o zbiory znajdujące się na żarowskim Regale pamięci. Inicjatorem jest Fundacja Inicjatywa B oraz Biblioteka dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Żarów.
Autorskie zajęcia edukacyjne dedykowane są dla dzieci i młodzieży z Gminy Żarów (dla zorganizowanej grupy uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie).
W ramach warsztatów wykorzystamy posiadaną kolekcję archiwalnych dokumentów, które posłużą jako materiał źródłowy. Uczestnicy warsztatów nauczą się „obchodzić” z unikatowymi zbiorami, które mają często ponad 100-lat! Za pomocą sprzętu multimedialnego tj. skaner komputerowy, długopis skanujący, skaner do filmów pozytywowych i negatywów, aparat cyfrowy; nauczą się techniki wykorzystywanych w procesie digitalizacji.Podczas zajęć pokażemy jak skanować, przetwarzać oraz zapisywać w różnych formatach skopiowane materiały, mając na uwadze przyjęte standardy. Pokażemy jak w szybki sposób przekopiować tekst gazet, książek i ulotek, który umożliwi nam dalszą pracę edytorską. Zapoznamy się z ucyfrowieniem tradycyjnych klisz fotograficznych oraz spróbujemy nauczyć się prostej obróbki cyfrowej niniejszych dokumentów. Ponadto zobaczymy fragmenty filmów dokumentalnych, które wykorzystały w swojej narracji mikrofilmowanie. Sami podejmiemy się wyzwania stworzenia kilkunastosekundowej etiudy, za pomocą własnych smartphonów!
Więcej informacji dostępnych na stronie: http://inicjatywab.pl/2019/08/09/warsztaty-z-digitalizacji-materialow-historycznych/

Wydrukuj...