Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej: „Młody Poeta Dolnego Śląska” oraz „Moja ulubiona książka z dzieciństwa: opowieści dolnośląskich seniorów”. Przedstawiamy oficjalne plakaty i regulaminy obu konkursów.

 

 

REGULAMIN KONKURSU

1. Postanowienia ogólne

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58 ogłasza konkurs dla twórców z województwa dolnośląskiego „Młody Poeta Dolnego Śląska”.

2. Zasady konkursu

Konkurs trwa od 18.02.2019 r. do 27.04.2019 r.
Termin dostarczenia prac: do 29.03.2019 r.

Utwory poetyckie biorące udział w konkursie mogą mieć dowolną objętość. Ilość wierszy jest ograniczona do trzech.

Tekst należy podpisać imieniem i nazwiskiem, określić grupę wiekową (dzieci i młodzież lub dorośli) oraz podać telefon kontaktowy lub adres e-mail oraz adres do korespondencji.
Otrzymane prace oceni profesjonalne jury.

Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz zgodą na publikację pracy w drukach towarzyszącym targom.
Nagrody :

1. miejsce – nagroda rzeczowa

2. miejsce – nagroda książkowa

3. miejsce – nagroda książkowa

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 27.04.2019 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu, a także opublikowane na stronie biblioteki oraz blogu targów dswsilesian.blogspot.com.

3. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia puli wyróżnień konkursowych.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika oraz zgodę na publikację wiersza na stronie www biblioteki, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu promocji konkursu i informowania o konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 

 

Konkurs dla seniorów „Moja ulubiona książka z dzieciństwa : opowieści dolnośląskich seniorów”

Zapraszamy wszystkich seniorów (osoby wieku 50 lat i więcej) do wzięcia udziału w konkursie na wspomnienia pt. „Moja ulubiona książka z dzieciństwa : opowieści dolnośląskich seniorów”.
Prace konkursowe o objętości do 4 stron A4 prosimy nadsyłać na adres:
informacja@wbp.wroc.pl
lub
Dolnośląska Biblioteka Publiczna
Dział Informacji
Rynek 58
50-116 Wrocław
w terminie do 29.03.2019 r.
Do prac można dołączyć fotografie i/lub ilustracje.
Dla autorów trzech najlepszych prac przewidziane są nagrody rzeczowe.

Ogłoszenie wyników konkursu – 27.04.2019 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu.

Wydrukuj...