Klauzula informacyjna i zgoda w celu upublicznienia wizerunku osoby dorosłej/dziecka oraz w celu upublicznienia wyników konkursów

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana dziecka* danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego, ul. Piastowska 10, 58-130 Żarów.
 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować
  za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro.chronimyinformacje@gmail.com
 3. Pani/Pana dziecka* dane osobowe przetwarzane będą w zakresie obejmującym Pani/Pana dziecka* imię i nazwisko oraz punktacje, oceny i wyniki osiągnięte w konkursach organizowanych przez Bibliotekę.
 4. Pani/Pana dziecka* dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w konkursach oraz upublicznienia wyników, punktacji i ocen na podstawie Pani/Pana zgody.
 5. Pani/Pana dziecka* dane osobowe przetwarzane będą w zakresie obejmującym zdjęcia i materiały filmowe zawierające wizerunek Pani/Pana dziecka*, zarejestrowane podczas zajęć i uroczystości związanych z uczestnictwem w programach, projektach, konkursach i innych wydarzeniach zorganizowanych przez Bibliotekę, na stronie internetowej Biblioteki, profilach internetowych zarządzanych przez Placówkę oraz w mediach, a także w gazetkach i na tablicach informacyjnych.
 6. Pani/Pana dziecka* dane osobowe przetwarzane będą w celu informacji oraz promocji Placówki na podstawie Pani/Pana zgody opartej o przepis prawa art. 81 ust.1 Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
 7. Pani/Pana dziecka* dane osobowe będą upublicznione.
 8. Pani/Pana dziecka* dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. Pani/Pana dziecka* dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, a następnie zostaną usunięte.
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swoich/swojego dziecka* oraz prawo ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka* narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 12. Podanie tych danych jest dobrowolne.
 13. Pani/Pana dziecka* dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Wydrukuj...