28 grudnia o godzinie 16:30 odbędzie się spotkanie ósme przy „Regale Pamięci”. Stowarzyszenie Labiryntarium.pl oraz Fundacja Inicjatywa B,
podsumują rok 2017, zaprezentują wszystkie zebrane materiały, a także złożą podziękowania sponsorom kultury za ich wkład. Omówione zostaną również plany na przyszły rok. Tradycyjnie zapraszamy wszystkich miłośników historii naszego regionu do wspólnej dyskusji, dzielenia się wiedzą. Wstęp wolny.
Serdecznie zapraszają : Fundacja Inicjatywa BStowarzyszenie Labiryntarium.pl  oraz biblioteka. Spotkanie przy „Regale Pamięci” realizowane jest w ramach projektu: Biblioteka dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Żarów.

Wydrukuj...