Zbliża się 11 listopada – wielkie Narodowe Święto Niepodległości.  Jak co roku będziemy obchodzić kolejną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Będzie to w przededniu 100. rocznicy (2018 rok).  Biblioteka włącza się w obchody tego Święta, organizując tradycyjnie konkurs literacko-plastyczny. Mottem tegorocznego konkursu jest hasło „Kocham Cię Polsko!”
REGULAMIN KONKURSU
 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego.
 2. Celem konkursu jest rozwijanie twórczej postawy i pobudzenie wrażliwości na piękno naszej Ojczyzny, co wiąże się z budowaniem nowoczesnego patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży.
 3. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wypowiedzieć się w sposób plastyczny (przedszkolaki i uczniowie klas 0-III) lub literacki (uczniowie klas IV- VII i gimnazjum) na temat, za co kochają swoją Ojczyznę np. za krajobrazy, sławnych Polaków, folklor itp.
 4. Prace plastyczne należy wykonać w formacie A4, w dowolnej technice.
 5. Prace literackie mają zawierać kilkuzdaniową wypowiedź. Może być w formie wiersza.
 6. Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, klasę, szkołę oraz opiekuna.
 7. Do oceny prac Organizator powoła Komisję konkursową.
 8. Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych: przedszkolaki, uczniowie klas 0-III, IV -VI, VII i gimnazjum.
 9. Prace tylko indywidualne należy składać w Oddziale Dziecięcym do dnia 2 listopada (czwartek), do godz. 17.00.
 10. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w bibliotece w dniu 9 listopada (czwartek) o godz. 14.30.
 11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody na przekazanie bibliotece praw autorskich do wykonanej pracy.
Zachęcamy do uczestnictwa w tym patriotycznym konkursie. Na autorów najciekawszych prac czekają atrakcyjne nagrody.
Wydrukuj...