2 września, w sobotę,  odbyło się wspólne czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, w ramach 6. edycji ogólnopolskiej akcji pn. „Narodowe Czytanie”. Jej celem jest propagowanie bogactwa polskiej literatury, popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmacnianie narodowej tożsamości. Na tę okoliczność biblioteka otrzymała z Kancelarii Prezydenta specjalną pieczęć do składania pamiątkowego stempla. Wśród osób czytających „Wesele” był m.in. Leszek Michalak – Burmistrz Miasta Żarów, Iwona Nieradka- radna Rady Miejskiej w Żarowie, przewodnicząca Komisji ds. Oświaty i Kultury, dyrektorzy szkół: Helena Słowik – dyrektor połączonych szkół Gimnazjum im. Jana Pawła II i Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie, Barbara Nowak – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Anny Janke w Mrowinach oraz dyrektor Bajkowego Przedszkola i Żłobka w Żarowie – Elżbieta Wierzyk. Czytała również Maria Markiewicz – prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku,  Jadwiga Koszeluk – przewodniczącą Koła Przyjaciół Biblioteki oraz nauczyciele i uczniowie gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Mrowinach. Współorganizatorem akcji byli nauczyciele  gimnazjum:  Elżbieta  Maćkała, Małgorzata Stawowa, Joanna Daniel oraz Agnieszka Kosińska z SP w Żarowie. Składam serdeczne podziękowanie Annie Suchodolskiej – zastępcy dyrektora GCKIS za wykonane wianki. Podziękowania  składam wszystkim osobom czytających i zaangażowanych w organizację tegorocznej edycji Narodowego Czytania.
Wydrukuj...