Biblioteka, z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich oraz Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, zorganizowała konkurs pt. „Moja ulubiona kraina bajkowa”. Celem konkursu była promocja książki, rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz  zachęcenie miłośników pisania do zaprezentowania swoich umiejętności literackich. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z Żarowa (70 prac), Zastruża (8 prac), Mrowin (7 prac), Imbramowic (1 praca) oraz z gimnazjum (10 prac). Konkurs obejmował dwie kategorie: literacką – adresowaną dla uczniów gimnazjum oraz plastyczną dla uczniów szkół podstawowych. Przy ocenie prac literackich, komisja konkursowa w składzie: Elżbieta Maćkała, Małgorzata Stawowa, Joanna Daniel oraz Barbara Cholewa, wzięła pod uwagę następujące kryteria: wyodrębnienie i nazwanie elementów krainy, stosowanie różnorodnych przymiotników (określających np. kształt, wielkość, kolor) przy opisywaniu elementów krainy, zamieszczenie oceny krainy, poprawność językową i ortograficzną oraz poprawność interpunkcyjną. Po wnikliwym przeanalizowaniu prac postanowiono przyznać 3 nagrody oraz 1 wyróżnienie, następującym uczestnikom:

 I miejsce – Karolina Ciastoń – kl. Ia Gimnazjum w Żarowie
II miejsce – Damian Tyrański – kl. IIIb Gimnazjum w Żarowie
III miejsce – Anna Ogryzek – kl. IIIc Gimnazjum w Żarowie
WYRÓŻNIENIE:
Amanda Wardzyńska – kl. IIIb Gimnazjum w Żarowie
W drugiej kategorii konkursowej – plastycznej, komisja w składzie:  Anna Suchodolska, Agnieszka Kosińska, Joanna Daniel, Barbara Cholewa, przy ocenie prac wzięła pod uwagę: zgodność pracy z tematyką, różnorodność zastosowanych technik, samodzielność, estetykę i oryginalność. Po obejrzeniu prac postanowiła przyznać 7 nagród i 5 wyróżnień:
KLASY 0-III:
I miejsce – Natalia Haraszczuk kl. Ia SP Żarów
II miejsce – Milena Janowicz  kl. 3 SP Imbramowice
–        Paulina Kłok kl. 0b SP Żarów
III miejsce – Paulina Borowiec kl. 1a SP Żarów
Wyróżnienia:
– Antoni Cienkus kl. 1b, SP Żarów
– Natalia Czuba kl. 3d, SP Żarów
KLASY IV-VI:
I miejsce – Milena Juralewicz kl. 6 SP Zastruże
II miejsce – Róża Kulpińska kl. 5 SP Zastruże
III miejsce –Elżbieta Chodyniecka kl. 6d SP Żarów
Wyróżnienia:
Patryk Dyczek kl. 5a SP Żarów
Julia Orłowska kl. 5d SP Żarów
Dominik Klimczak kl. 6 SP Zastruże
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej fotogalerii w albumie-konkursy.
Wydrukuj...