21.02.2022 r. – Pierwsze spotkanie

11.04.2022 r. – Drugie spotkanie

29.04.2022 r. – Trzecie spotkanie

25.05.2022 r. – Czwarte spotkanie

20.06.2022 r. – Piąte spotkanie

13.09.2022 r. – Szóste spotkanie

10.10.2022 r. – Siódme spotkanie

30.11.2022 r. – Ósme spotkanie

07.12.2022 r. – Dziewiąte spotkanie

14.12.2022 r. – Dziesiąte spotkanie