14 marca odbyło się spotkanie żarowskiego klubu książki. Dopisała pogoda, frekwencja i humor. Na spotkaniu rozmawiałyśmy o wspaniałym polskim aktorze – Franciszku Pieczce. O człowieku niezwykle ciepłym, rodzinnym, o mocnych zasadach, potrafiącym zachować dystans i odpowiednią perspektywę oraz rozgraniczyć życie zawodowe i prywatne (to drugie stawiał na pierwszym miejscu). Aktor, posiadający talent i sławę, pozostał człowiekiem serdecznym i skromnym. Taki obraz Franciszka Pieczki wyłania się również z omawianych książek: Magdy Jaros „Ty pieronie! Biografia Franciszka Pieczki” oraz Katarzyny Stoparczyk „Franciszek Pieczka. Portret intymny”. Mówiłyśmy również o tym, że na marzenia czy ich realizację nigdy nie jest za późno, niezależnie od wieku czy sytuacji życiowej. Tak jak w książce Izabeli Zeiske „Nigdy nie jest za późno na siebie”. Gorąca dyskusja i ciepła atmosfera są atrybutem naszych klubowych spotkań.

Wydrukuj...