31.01.2018 r. Tematem spotkania była książka Anny Baszanowskiej i Jolanty Osowskiej
pt. „Długowieczność z gwarancją.”