26.01.2016 r. Tematem spotkania była książka Magdaleny Zawadzkiej pt.”Taka jestem i już”.

23.02.2016 r. Tematem spotkania była książka Marii Teresy Kiszczak oraz Kamila Szewczyka pt.”Kiszczakowa. Tajemnice generałowej”.

30.03.2016 r. Tematem spotkania była książka Remigiusza Grzeli pt. „Kraftówna w krainie czarów”.

26.04.2016 r. Tematem spotkania była książka pt. „Co się przydarzyło Pani M.?”.

12.05.2016 r. Tematem spotkania był przewodnik pt. ” Berlin – perfekcyjne dni”.

28.06.2016 r. Tematem spotkania była książka Doroty Gellner „Sanatorium”.

27-31.07.2016 r. udział członków DKK oraz słuchaczy UTW w ogólnopolskim zlocie DKK we Wrocławiu pn. „Literacki Woodstock”.

30.08.2016 r. Dyskutowano ma temat książki Krystyny Mirek pt. „Prom do Kopenhagi”.

28.09.2016 r. Tematem spotkania była książka Anny Janko pt. „Mała zagłada”.

25.10.2016 r. Czytano i dyskutowano na temat opwiadań Bruna Ferrero pt. „Ale my mamy skrzydła” oraz „Skowronek i żółwie”.

30.11.2016 r. Czytano wiersze Julii Hartwig pt. „Spojrzenie” oraz Adama Zagajewskiego „Lotnisko w Amsterdamie”.

28.12.2016 r. Tematem spotkania była książka ks. Józefa Naumowicza pt. „Narodziny Bożego Narodzenia”.