30.01.2013 r. Tematem spotkania była książka
Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk pt.”Cukiernia Pod Amorem”.

27.02.2013 r. Dyskutowano na temat książki Ranii Al-Baz
pt. „Oszpecona” (z serii „Pisane przez życie”).

27.03.2013 r. Omawiano książkę Marioli Pryzwan pt. „Anna German o sobie”.

24.04.2013 r. Tematem spotkania była książka Magdy Omilianowicz
„Fakt autentyczny”.

17.05.2013 r. Tematem spotkania była książka
pt. „Najpiękniejsze wiersze o mamie”.

26.06.2013 r. Tematem spotkania była książka amerykańskiej pisarki
Jane Juski pt. „Spóźniona kochanka”.

28.08.2013 r. Czytanie wierszy Aleksandra Fredry,
w związku z przygotowaniami do 2. edycji „Narodowego Czytania”.

27.09.2013 r. Spotkanie autorskie z Małgorzatą Gutowską-Adamczyk,
autorką bestellerowej sagi pt. „Cukiernia Pod Amorem”.

06.11.2013 r. Omawiana była książka Remigiusza Grzeli
pt. „Było, więc minęło”.

27.11.2013 r. Tematem spotkania była książka Angeliki Kuźniak pt. „Papusza”.

18.12.2013 r. Czytanie wierszy o tematyce bożonarodzeniowej polskich
i zagranicznych autorów, m.in. z książki autorstwa
Jana Twardowskiego pt. „Poezje wybrane”.