Klasa 2A ze szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie miała przyjemność wziąć udział w inspirującym spotkaniu poświęconym ekologii, które rozpoczęło się od dynamicznej krzyżówki z hasłem „EKOLOGIA” – tematem dzisiejszych zajęć. To było początkiem podróży przez tajniki ochrony środowiska i dbałości o naszą planetę i klimat. Dzieci zgłębiały wiedzę na temat problemów ekologicznych, takich jak smog, odpady, segregacja i utylizacja śmieci oraz zmiany klimatu. Quiz sprawdzający umiejętności zdobyte na zajęciach pozwolił uczniom przetestować swoją wiedzę i zrozumienie omawianych zagadnień. Historia o Skrzaciku i zmieniającym się klimacie była doskonałym sposobem na przekazanie dzieciom przesłania o konieczności ochrony środowiska naturalnego. Zadanie polegające na ponumerowaniu chronologicznie obrazków z opowieści pozwoliło dzieciom na aktywne uczestnictwo i utrwalenie zdobytej wiedzy. Dzięki darowiźnie od Polenergii, Biblioteka mogła zakupić książki o klimacie, a wiadomości z nich zostały przekazane dzieciom, aby mogły być świadomymi obrońcami naszej planety.
To spotkanie nie tylko dostarczyło uczniom wiedzy na temat ekologii, ale także zainspirowało ich do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska i dbałości o naszą planetę. Dzieci z klasy 2A są gotowe stać się liderami w walce o zieloną przyszłość!

Wydrukuj...