4 kwietnia odbyło się Zebranie Członków Koła Przyjaciół Biblioteki w Żarowie, na którym wybrano nowy Zarząd Koła na kolejne 5 lat. Funkcję Prezesa Koła powierzono Teresie Drąg, która zastąpiła dotychczasową Prezes Wiesławę Czerwik. Natomiast Członkiem Zarządu po raz kolejny została Małgorzata Gawron. Koło Przyjaciół Biblioteki w Żarowie działa przy naszej Bibliotece od 2005 r. Przez cały okres wspiera nas zarówno przy różnych podejmowanych działaniach jak i finansowo, dzięki czemu kupujemy więcej nowych książek. W latach 2005-2021 ze składek członkowskich (wyniosły 30.090 zł) zakupiliśmy 1106 książek. Członkowie Koła zmieniają się, jednak wielu z nich jest z nami od samego początku. Na dzień dzisiejszy KPB w Żarowie liczy 62 członków. Dyrektor Biblioteki- Wioletta Kwiatkowska, złożyła gratulacje nowemu Zarządowi.

Wydrukuj...