26 marca zakończyła się w bibliotece druga edycja szkolenia komputerowego realizowanego w ramach projektu pn. „ALTAIR 2018 – kompleksowy projekt nabywania umiejętności językowych i cyfrowych mieszkańców subregionu ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej”. W projekcie wzięli udział seniorzy oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żarowie. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu, w godzinach od 9:00 do 13:00, obejmowały 80 godzin lekcyjnych i zakończyły się egzaminem. Program zajęć był zgodny z ramami kompetencji informatycznych i informacyjnych (DIGCOMP).

Ponadto, w ramach przedmiotowego projektu trwa obecnie w bibliotece kurs języka angielskiego, w którym uczestniczy 12-osobowa grupa mieszkańców miasta i gminy Żarów. Szkolenie językowe odbywa się według programu zajęć zgodnego z ramami kompetencji językowych Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Wydrukuj...