Zapraszamy wszystkich członków KPB na zebranie, które odbędzie się 21 lutego (środa) o godz. 15.00 w Czytelni. Na zebraniu będzie omawiana dalsza działalność Koła w związku z wejściem w życie znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1393), tj. od dnia 20 maja 2016 r. stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów sprzed 20 maja 2016 r. – obowiązane są dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, o której mowa w art. 40 ust. 5 ww. ustawy. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia z mocy prawa. Do dnia dokonania wpisu do ewidencji, stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych. W związku z powyższym nasze Koło musimy ponownie zarejestrować w Starostwie Powiatowym w Świdnicy, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
Wydrukuj...