Serdecznie zapraszamy do udziału w tradycyjnym konkursie bożonarodzeniowym. Uczestnicy konkursu (tak jak w ubiegłym roku) będą mieli za zadanie wykonać projekt kartki bożonarodzeniowej (bez życzeń), w formacie A4. Projekt ma mieć powierzchnię płaską, tak aby można go było zeskanować. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta Żarów – Pan Leszek Michalak.

 REGULAMIN KONKURSU:
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego.
 2. Patronat Honorowy nad konkursem objął Burmistrz Miasta Żarów – Pan Leszek Michalak.
 3. Celem konkursu jest pobudzenie aktywności twórczej wśród dzieci i młodzieży oraz pielęgnowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
4. Warunki uczestnictwa:
– w konkursie mogą uczestniczyć przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalna z terenu miasta i gminy Żarów;
– zadaniem uczestnika jest wykonanie płaskiego projektu kartki bożonarodzeniowej w formacie A4;
● technika prac z wykorzystaniem różnorodnych farb i kredek, liczy się kreatywność i
estetyka wykonania (prosimy o niewykorzystywanie plasteliny, modeliny);
● należy składać tylko indywidualne prace (bez życzeń);
● na odwrocie każdej pracy należy podać: imię, nazwisko, klasę, szkołę oraz opiekuna.
5. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: przedszkolaki, uczniowie klas 0-III, IV-VII oraz uczniowie gimnazjum.
6. Terminy:
● prace należy złożyć w Oddziale Dziecięcym do dnia 24 listopada 2017 roku;
● złożone prace nie podlegają zwrotowi.
7. Prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.
8. Na zwycięzców czekają cenne nagrody, w tym nagroda specjalna ufundowana przez Burmistrza Miasta Żarów – Pana Leszka Michalaka.
9. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 17 grudnia (niedziela) podczas „Miasteczka Świętego Mikołaja”.
10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody na przekazanie bibliotece praw autorskich do wykonanej pracy.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
Wydrukuj...