W środę 22.02.2017 r. w Czytelni odbyła się prezentacja multimedialna połączona z wykładem, którą przygotował pan Bogdan Mucha z Żarowskiej Izby Historycznej. Tematem prezentacji były zabytki miasta i gminy Żarów. Uczestnicy spotkania – najmłodsi czytelnicy – ku naszej ogromnej radości, bardzo chętnie brali udział i angażowali się w trakcie całego wydarzenia. Pan Bogdan nie tylko ciekawie opowiadał o naszych regionalnych dobrach kultury, ale także prowadził z dziećmi ożywioną dyskusję. Spotkanie nabrało formy interakcji ze słuchającymi, co okazało się drogą do sukcesu. Duże poruszenie wywołały również pokazane przez prowadzącego stare pamiątki: monety, naboje, biżuteria itp. Na zakończenie czekała na wszystkich słodka niespodzianka.
Wydrukuj...