Piastowska 10, 58-130 Żarów, tel./fax 74-85-80-540, e-mail: biblioteka@um.zarow.pl
„W książkach jest magia i wiedza, zadziwienie światem i nad nim zamyślenie. Kto książkę uznał za część swojego życia, żyje po wielokroć” - Ks. Jan Twardowski
Historia

Historia

 

I.Powstanie Biblioteki Publicznej w Żarowie.

Biblioteka Publiczna w Żarowie powstała w grudniu 1948 roku. Początkowo zlokalizowana była przy ulicy Mickiewicza 3 (obecnie mieści się tam sklep tekstylny). Na początku działalności biblioteki księgozbiór liczył około 600 woluminów ofiarowanych przez mieszkańców Żarowa i Bibliotekę Powiatową w Świdnicy. Kierownikiem, a zarazem jednoosobowym personelem, była Julia Buda. Udostępniała czytelnikom bezpośrednio książki, ponieważ niewielkie pomieszczenie uniemożliwiało wolny dostęp do półek.

Po rozpadzie gminy na gromady w 1962 r. biblioteka przekształcona została w Bibliotekę Miejską w Żarowie oraz Bibliotekę Gromadzką w Mrowinach.

W miarę upływu lat księgozbiór powiększał się i lokal, w którym funkcjonowała biblioteka, nie mógł sprostać jej podstawowym zadaniom, a więc utrudniał gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów.
Dnia 26 września 1964 r. oddano do użytku nowy lokal o powierzchni około 70 m2 przy ulicy Armii Czerwonej 48, na I-szym piętrze budynku Banku Spółdzielczego. W tym czasie księgozbiór liczył około 3000 woluminów.

W drugiej połowie lat 60-tych biblioteka zaczęła odgrywać coraz większą rolę w kreowaniu życia kulturalno-oświatowego Żarowa. Obok działalności popularyzującej czytelnictwo (konkursy, spotkania autorskie) organizowano w niej wystawy i imprezy wybiegające poza tematykę związaną z książkami.

Sukcesywnie rozwijał się również księgozbiór. W okresie od 1960 r do 1972 r. powiększył się 5-krotnie – z 2700 do blisko 13000 woluminów. W 1962 r. biblioteka liczyła 352 czytelników, a w 1972 – 711 (w tym 200 dzieci). W tej sytuacji coraz poważniejszym problemem stawała się zbyt skromna baza lokalowa.

Następstwem zmiany podziału administracyjnego kraju w 1975 r. była likwidacja bibliotek gromadzkich. Ich księgozbiór i punkty biblioteczne przejęła żarowska Biblioteka Miejska. W 1978 r. ponownie zorganizowano sieć biblioteczną w województwie wałbrzyskim. Biblioteka Miejska zmieniła nazwę na Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Żarowie, którą tworzyły : biblioteka miejska z 3 punktami bibliotecznymi oraz filia biblioteczna w Mrowinach z 13 wiejskimi punktami bibliotecznymi. Oddział miejski posiadał w 1976 r. 12100, a w 1985 r. 24300 woluminów. Do biblioteki w 1985 r. było zapisanych 2483 czytelników, którzy w całym roku dokonali 47000 wypożyczeń.

Biblioteka posiadała wówczas Wypożyczalnię Dla Dorosłych oraz Oddział Dziecięcy, mieszczące się w dwóch oddzielnych pomieszczeniach. Nie posiadała żadnych pomieszczeń pomocniczych (archiwum, magazynu i zaplecza socjalnego), ani też oddzielnej Czytelni. Był wydzielony tylko kącik czytelniczy w Wypożyczalni, a więc baza lokalowa była bardzo skromna.

W związku z powyższym w bibliotece panowała ogromna ciasnota, utrudniająca pracę bibliotekarzom oraz właściwe rozmieszczenie i zabezpieczenie księgozbioru przed zniszczeniem i kradzieżą. Warunki te także utrudniały, a często wręcz uniemożliwiały, prowadzenie jakiejkolwiek działalności kulturalno-oświatowej. Ponadto poważnym zagrożeniem było przeciążenie stropów (stare budownictwo), gdyż biblioteka znajdowała się na I-szym piętrze. Stanowiło to również utrudnienie dla osób niepełnosprawnych. Czyniono usilne starania u władz miasta w celu przeniesienia biblioteki do innego lokalu. Biblioteka była czynna wówczas 6 godzin dziennie, oprócz czwartków, od godz. 11.00 do 17.00. W pozostałych godzinach odbywała się praca techniczna.

W 1991 r. biblioteka otrzymała nowy lokal po byłej świetlicy zakładowej Żarowskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych o powierzchni około 360 m2. Warunki pracy, a także obsługa czytelników uległa znacznej poprawie. Efektem tego był zwiększony popyt i zainteresowanie książką. Personel placówki starał się poprzez różne formy pracy przyciągnąć potencjalnego czytelnika. Prowadzona była ożywiona działalność kulturalno-oświatowa, zwłaszcza z dziećmi, w ramach, której prowadzone były zajęcia plastyczne, literackie, konkursy, gry i zabawy. Organizowane były także spotkania autorskie oraz kiermasze książek.

W drugiej połowie lat 90-tych do biblioteki wkroczyła automatyzacja. Posiadamy program MAK, który został stworzony i jest rozwijany przez informatyków z Biblioteki Narodowej przy współudziale bibliotekoznawców i bibliografów.

II. Biblioteka dziś.

W 2002 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów po raz kolejny zmieniła swoją lokalizację. Od 10 września funkcjonuje w nowoczesnym lokalu przy ulicy Piastowskiej 10 (gmach Gimnazjum). Swoim zasięgiem obejmuje miasto oraz gminę, liczące około 12.700 mieszkańców.

Biblioteka składa się z: biblioteki centralnej oraz sześciu punktów bibliotecznych, w tym trzech znajdujących się w mieście, a mianowicie w Bajkowym Przedszkolu, "Chatce Małolatka" oraz w Szpitalu Miejskim oraz trzech wiejskich w: Imbramowicach, Mrowinach i Zastrużu.

Biblioteka jest skomputeryzowana. Od stycznia 2001 r. czytelnicy zostali zaopatrzeni w karty biblioteczne, które posiadają kod kreskowy, będacy ich identyfikatorem. Księgozbiór biblioteki, liczący około 36 tysięcy woluminów, posiada katalogi w wersji drukowanej i komputerowej. Biblioteka składa się z Wypożyczalni Dla Dorosłych, Wypożyczalni Dla Dzieci i Młodzieży, Czytelni Ogólnej oraz Czytelni Internetowej.

Czytelnia posiada bogaty księgozbiór podręczny, zawierający: encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki, leksykony, informatory, przewodniki, kompendia z różnych dziedzin wiedzy, albumy z reprodukcjami oraz druki urzędowe tj. Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie.

Biblioteka w 2002 r. zakupiła licencję na program prawny Amba – Lex 2000, zawierający bazę aktów normatywnych (ustawy, rozporządzenia i in.) zawarte w Dziennikach Ustaw od roku 1920 i Monitorze Polskim od roku 1950 do dzisiaj. Każdemu zainteresowanemu można wydrukować potrzebne informacje.

Ponadto w Czytelni znajdują się czasopisma o treści społeczno-politycznej, edukacyjnej, poradnikowej, popularnonaukowej i rozrywkowej.

Biblioteka dokonując zakupów bierze pod uwagę zainteresowania i potrzeby czytelników tych rzeczywistych i potencjalnych. Stara się również wskazać nowe modne trendy w literaturze – nowych autorów i ich twórczość oraz poprzez wydawnictwa popularnonaukowe zapoznać środowisko z najnowszymi osiągnięciami nauki.

Choć ,,świat biblioteki” obraca się wokół książki, trudno pominąć milczeniem spontaniczny rozwój działalności kulturalno-oświatowej. Biblioteka była zawsze ważnym czynnkiem życia kulturalnego w środowisku, jednak dzisiaj ma to już wymiar bardziej znaczący. Stałym elementem jest współpraca z placówkami oświatowymi, Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie oraz środowiskami tworzącymi kulturę regionu.

Biblioteka w ramach działalności kulturalno-oświatowej organizuje: spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania autorskie, wystawy tematyczne i okolicznościowe, konkursy czytelnicze i plastyczne, kiermasze książek, zajęcia rozrywkowo-umysłowe w czasie ferii zimowych i wakacji, wystawy prac lokalnych artystów – amatorów.


 
 

Prawa autorskie © Biblioteka Publiczna w Zarowie Wszystkie prawa zastrzeżone.
 

Miasto i Gmina Żarów

123

Miasto i Gmina Żarów
na dawnych pocztówkach

Do nabycia w Bibliotece,

cena promocyjna 30 zł

100 lat kościoła w Żarowie

100_lat_kosciola
100 lat kościoła w Żarowie
Do nabycia wyłącznie
w Bibliotece,
  cena promocyjna 10 zł

Nowości w Bibliotece

Linki

 

mkidn_logo

 

biblioteka_narodowa

 

program_rozwoju_czyt


"Zrealizowano ze środków finansowych
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"

 


 

 

Fundacja_Inicjatywa_B_-_logo_bw